HENDRIK VERWOERD

Hendrik Verwoerd (1901-1966), de tweede apartheidspremier, geboren aan de Amsterdamse Jacob van Lennepkade

In Nederland waren nu meer geluiden te horen waarin de Nederlandse oorsprong van het begrip apartheid werd betreurd, evenals de Nederlandse herkomst van de Zuid-Afrikaanse premier Hendrik Verwoerd. Deze ‘architect van de apartheid’ was in 1901 geboren in Amsterdam.

Direct na het bloedbad van Sharpeville, in april 1960, diende PvdA-fractieleider Burger in de Tweede Kamer een motie in. Deze veroordeelde de apartheid als strijdig met het Handvest van de Verenigde Naties en de Universele en Europese Verklaringen van de Rechten van de Mens. De regering werd opgeroepen stappen te ondernemen, binnen en buiten de VN.

publicado por LUCIANO às 04:03